Utug

NOUN
  1. sun god; counterpart of Akkadian Shamash
Linguix Browser extension
Fix your writing
on millions of websites
Start Error-Free Writing Linguix pencil

How To Use Utug In A Sentence

  • Jutt on esitatud inkade preestri kirjana oma ülemusele, kus ta kaebab miski valge mehe peale, kes varandusi ei taha, aga samas tüütab varanduse valvureid oma jutuga miskitest lendavate taldrikutega saabuvatest jumalatest. Karl Wrchowetzky «Nimm die Schätze und verlasse uns!»
View all
This website uses cookies to make Linguix work for you. By using this site, you agree to our cookie policy