Saame

NOUN
  1. a member of an indigenous nomadic people living in northern Scandinavia and herding reindeer
  2. the language of nomadic Lapps in northern Scandinavia and the Kola Peninsula
Linguix Browser extension
Fix your writing
on millions of websites
Get Started For Free Linguix pencil

How To Use Saame In A Sentence

  • Suurepärane töö, härra Saar, saame täpselt teada, kuidas Riigikogu esimees reageerib stressiolukorras, milline on tema mõtteskeem ( "mina olin puu otsas kui pauk käis ja minu asi ei ole, miks mingid seadused on niisugused nagu nad on"). Tatsutahime Diary Entry
View all
This website uses cookies to make Linguix work for you. By using this site, you agree to our cookie policy